TRANSPORT AND BARGING

 

Produk dari pertambangan Senakin dan Satui diangkut dengan truk dan menempuh perjalanan sepanjang antara 9 km dan 20 km setelah itu ditimbun di salah satu dari empat pelabuhan tongkang Arutmin.

Batu bara dari Senakin Timur dibawa ke pelabuhan tongkang Sembilang yang berjarak kira-kira 27 km sedangkan batu bara Senakin Barat diangkut sejauh 15,5 km untuk ditimbun di pelabuhan tongkang Air Tawar 2.

Batu bara Satui dibawa ke pelabuhan tongkang Muara Satui yang berjarak kira-kira 45 km dimana disitu terdapat fasilitas mesin penghancur. Batu bara yang sudah diproses lalu ditimbun lebih dahulu sebelum dimuat ke kapal tongkang.

Batu bara Batulicin diangkut ke pelabuhan tongkang Muara Satui yang berjarak kira-kira 70 km dimana disitu terdapat fasilitas mesin penghancur. Batu bara yang sudah diproses lalu ditimbun lebih dahulu sebelum dimuat ke kapal tongkang.

Di pelabuhan kapal tongkang, batu bara dimuat kedalam armada kapal tongkang Arutmin yang memiliki kapasitas 7.000 dwt atau 3.500 dwt, atau kapal tongkang beratap datar untuk transshipping atau pengiriman langsung ke pelanggan. Dari pusat ini, batu bara biasanya dikirim langsung ke pelanggan dalam negeri maupun regional, melalui Terminal Batu Bara Pulau Laut Utara (NPCLT), atau pusat pengalihan kapal.